Een beter leven begint bij beter onderwijs

Elk kind heeft een aangeboren wil om te leren. Nieuwsgierigheid en leergierigheid zijn natuurtalenten. Als kinderen ongehinderd hun ontdekkingen mogen en kunnen doen, leren ze snel van hun ervaringen. Bedenk maar eens hoeveel een kind in zijn eerste vijf levensjaren leert.

Het zou ideaal zijn als het onderwijs op scholen net zo soepel en natuurlijk zou verlopen. Helaas pakt de realiteit anders uit. Het reguliere onderwijs is voornamelijk talig ingericht en daar kunnen niet alle beelddenkers even goed mee uit de voeten, waardoor leer- en soms ook gedragsproblemen ontstaan. Zonder die problemen ziet het leven er een stuk beter uit.

Leuker leren begint met leuker onderwijs

Eigenwijsheid is een zegen, geen ondeugd! Het kind leert met het meeste plezier op de manier die het leukst is. Zo bouwt het zijn eigen wijsheid op. Als onderwijs niet leuk, spannend of interessant genoeg is, zal het kind snel afgeleid (aandachtsprobleem) zijn, moeilijker te motiveren en steekt het er minder van op. Vaak raakt het kind gefrustreerd, verliest zijn interesse en zelfvertrouwen, gaat niet graag naar school en het leerrendement is niet voldoende. De leerachterstand ligt op de loer.

Gemakkelijker leren begint bij gemakkelijker onderwijs

Een kind leert het gemakkelijkst en het snelst als het zijn eigen stijl van leren mag gebruiken. Dat wordt ook wel de dominante leerstijl genoemd. De voorkeur voor een leerstijl kan in de loop der tijd veranderen naarmate het kind zich ontwikkelt. De meeste kinderen gaan van beelddenken langzaam over naar taaldenken. Beelddenkers zijn dus kinderen die hun voorkeur voor de visuele manier van leren blijven behouden. Niet omdat ze daarvoor kiezen, maar omdat ze zo ‘ingericht’ zijn.

Elk kind heeft een aangeboren wil om te leren.

VoorBeeldige leerlingen

Ik train altijd vanuit de actuele voorkeursleerstijl van het kind. Daarnaast zijn er nog tal van zaken die voor het leerproces van een beelddenker heel belangrijk zijn en waarmee het reguliere onderwijs niet altijd rekening houdt. Niet zelden komt dat omdat de leerkracht zich niet bewust is van de ‘vastlopers’ waar een beelddenker mee worstelt. Dat kunnen hele kleine dingen zijn, waar een beelddenker zich suf over piekert, waardoor het werktempo kan zakken. Als men eens zou weten hoeveel (onzichtbaar denk)werk er in dat kleine brein verzet wordt!

Ik werk vooral conceptgericht, dat wil zeggen dat er steeds één onderwerp behandeld wordt totdat het concept begrepen is. Het kind krijgt alle tijd om zich een gedegen beeld te vormen van een systeem of een rekenkundige procedure. Als dat begrip is gevormd en ‘ingedaald’ kan de ‘zorgleerling’ een werktempo ontwikkelen en een voortgang boeken waar menig taaldenker jaloers op is. Simpelweg omdat het kind heeft leren vertrouwen op eigen weten en kunnen.

De training is niet leeftijdsgebonden. Voor kinderen die jonger zijn dan 10 jaar is het niet eens belangrijk of ze al tot de beelddenkers behoren of niet. Een ‘test voor beelddenkers’ vind ik niet nodig omdat bijna alle kinderen onder de 10 jaar nog heel gemakkelijk ‘beelddenken’. Op ieder gewenst moment kan de training starten, het sluit altijd aan op het niveau van het kind, ongeacht welke school of opleiding het volgt.

Motivatie voedt zich met inzicht en succes. Splintervaardigheden (trucjes) leren heeft weinig zin. Het helpt in een specifieke situatie, maar zonder inzicht is de kennis niet bruikbaar in andere situaties. Beelddenkers die gaan begrijpen hoe hun leerproces in elkaar steekt krijgen meer inzicht in hun eigen functioneren. Dat sterkt hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Ze leren hoe ze de aangeboden lesstof kunnen visualiseren en onthouden. Dat geeft ze meer inzicht, meer begrip, meer succes, meer motivatie. Het zijn vaak VoorBeeldige leerlingen.

Doordat het zelflerend vermogen geactiveerd en gestimuleerd wordt, hebben beelddenkers hun hele leven lang plezier van de training. Eenmaal op het juiste pad, vinden ze hun weg wel.  Soms is er nog behoefte aan een incidentele training of een beetje huiswerkbegeleiding, maar meestal staan ze snel op eigen benen.

Beeldddenkers zijn vaak slimmer dan ze weten. Het is niet de vraag of ze intelligent zijn, maar hoe ze intelligent zijn.

Resultaten die de training kan opleveren

  • Een gelukkiger kind, met meer zelfvertrouwen en een reëel zelfbeeld.
  • Minder stress op school en betere resultaten.
  • Afname van gedragsproblemen en lichamelijke klachten.
  • Voorkomen of opheffen van intellectuele blokkade.
  • Grotere kans op het kunnen realiseren van zijn/haar dromen.
  • Meer kans op goede opleiding en een beter inkomen.

Wilt u meer gedetailleerde informatie over de training, neem dan gerust contact op. Omdat het een training ‘op maat’ is voor ieder kind, is een vrijblijvend informatief gesprek de beste manier om de training zo goed mogelijk af te stemmen op uw situatie en het kind.