Een training voor leerlingen met leerachterstand…

  • Leerachterstand op school?
  • Moeite met rekenen en (begrijpend) lezen?
  • Heeft extra aandacht of bijles niet het gewenste resultaat?
  • Raakt uw kind steeds meer gefrustreerd en minder gemotiveerd?
  • Denkt u dat er meer in het kind zit dan eruit komt?

… die levenslang een voorsprong geeft!

  • Leuke, effectieve training die geen weerstand bij het kind oproept.
  • Unieke methode, die weinig tijd kost en naadloos aansluit bij uw kind.
  • Geen huiswerk, uw kind wordt niet extra belast.
  • Onmiddellijk succes; dus snel betere schoolresultaten.
  • Plezier in leren keert terug, natuurtalent krijgt weer kans.

 

Beeld en taal
Beeld en taal

Beelddenken is een natuurlijke manier van denken. Informatie wordt opgeslagen in ervaringen en beelden en niet in woorden, zoals bij taaldenkers. Iedereen wordt als beelddenker geboren maar de meeste mensen ontwikkelen zich tot taaldenker. De maatschappij is ingesteld op taaldenkers, ook het onderwijs. Veel beelddenkers krijgen daarom leerproblemen, faalangst en door al die teleurstellingen een vertekend zelfbeeld. LEES MEER >

Ben jij een beelddenker?
Ben jij een beelddenker?

Wil  je weten of jij misschien ook een beelddenker bent? Klik dan hier en kijk of je jezelf herkent: HERKEN JE DIT? (deze pagina is nog niet online) >

Ben jij een ouder/verzorger of een professional en heb je een kind onder je hoede waarvan je vermoedt dat hij of zij misschien wel een beelddenker is. Kijk dan op de volgende pagina of je hem of haar herkent: HERKEN JE DIT? >